Dịch Vụ

Cách Xác Định Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Là Gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chính là loại thuế thu nhập mà doanh nghiệp sẽ phải nộp ở tương lai tính trên các khoản chênh lệch chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện thành.

Một cách đơn giản hơn, thuế tndn hoãn lại là gì, là loại thuế thu nhập mà những doanh nghiệp buộc phải nộp hoặc hoàn lại trong tương lai.

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì

Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại mà doanh nghiệp cần phải trả được xác định dựa trên cơ sở của các khoản chênh lệch tạm thời mà doanh nghiệp phải chịu thuế phát sinh trong năm đó.

Khoảng chênh lệch phát sinh này thường là từ thu nhập chịu thuế, được tính dựa vào thu nhập của doanh nghiệp trong tương lại. Giá trị này sẽ được ghi sổ của những chuẩn mực tài sản hay các khoản nợ phải trả liên quan đến thanh toán hoặc thu hồi..

Tài sản thuế hoãn lại của doanh nghiệp ở trong tương lai được tính dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Giá trị khấu trừ này sẽ chuyển sang năm sau các khoản lỗ tính thuế chưa được sử dụng. Giá trị khấu trừ được chuyển sang năm sau chính là những khoản ưu đãi chưa sử dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  •  CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)
  • 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • gms.com.vn
  •  0909 23 4545
  • FAX: 0909 23 4545
  • kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)
Back to top button