Dẫn chứng số 7: Tình yêu thương giữa người với người khi khó khăn

Back to top button