Tin Tức

Điều kiện đủ để cấp giấy chứng nhận kinh doanh thiết bị PCCC

Thời gian gần đây liên tục các vụ cháy xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng, một phần là do quy trình chữa cháy quá chậm chạp, đặc biệt các vụ cháy không có báo động và các thiết bị chữa cháy không hoạt động. Khi mà các hệ thống chữa cháy không hoạt động thì chắc chắn là do đơn vị tổ chức hệ thống PCCC yếu kém.

Trình tự thực hiện

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Phòng PC07. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01);
  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu số 02) và phần mềm một cửa; lập và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 03).

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04) và đính kèm vào hồ sơ.

Cán bộ sẽ nhận hồ sơ và nhập thông tin  và lưu trữ chuyển thông tin đó đến đội 1 có nhiệm vụ giải quyết, phân công thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tổ chức, đồng thời chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến đội 1 có trách nhiệm giải quyết trong bòng 2 giờ. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu tại bộ phận một cửa.

Đối với hồ sơ tiếp nhận sau 16 giờ 30 phút trở đi trong ngày thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhập thông tin hồ sơ đã nhận vào máy tính và chuyển thông tin đó đến Đội 1 có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết. Việc chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đến Đội 1 có nhiệm vụ trực tiếp giải quyết trong vòng 02 giờ kể từ 7 giờ 30 phút của ngày làm việc tiếp theo.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Sau khi đã tiếp nhận hồ sơ thì đội 1 trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính phân công các cán bộ thẩm định giải quyết như sau: Cán bộ được phân công giải quyết hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ, sau khi kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định của pháp luật

Nếu hồ sơ không đảm bảo điều kiện theo quy định: cán bộ giải quyết hồ sơ báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn nêu rõ lý do, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung thời gian giải quyết được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Hồ sơ phải đảm bảo quy định: cán bộ giải quyết hồ sơ báo cáo các lãnh đạo có thẩm quyền lập kế hoạch tổ chức kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra và lập biên bản các điều kiện về địa điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cơ sở (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC)

  • Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định: Cán bộ được phân công giải quyết hồ sơ báo cáo đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.
  • Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định: Cán bộ được phân công giải quyết hồ sơ báo cáo đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền trả lại hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn và nêu rõ lý do, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Thời gian giải quyết được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết: Đội 1 phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận một cửa cùng văn bản xin lỗi của lãnh đạo Phòng đến cá nhân, tổ chức (Mẫu số 05), trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả, nhưng không quá một phần tư (1/4) thời gian quy định giải quyết thủ tục hành chính đó.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng PC07

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;

Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;

Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền trừ các doanh nghiệp, cơ sở thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng PC07

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí:Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button